Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία μικρής βιβλιοθηκονόμου

Γινόμαστε μικροί Βιβλιοθηκονόμοι

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019 - 10:00 - Δευτέρα, Μάρτιος 18, 2019 - 12:00

Με την εκπαιδευτικό Ρέκλου Θεοφανία. Μέσα από ανάγ νωση, παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση, θα γνωρίσουμε τον κόσμο των βιβλιοθηκών μέσα από τα μάτια των βιβλιοθηκονόμων. Για τάξεις Β’ και Γ’ δημοτικού. Πρ ογραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.