Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
αφίσα της εκδήλωσης

«Φωτεινές μέρες».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Πέμπτη, Δεκέμβριος 5, 2019 - 09:00 - Πέμπτη, Δεκέμβριος 5, 2019 - 22:00

«Φωτεινές μέρες». Ανάγνωση παραμυθιών σε μαθητές Α.Μ.Ε.Α. και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης Με προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων.