Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με ένα κορίτσι που μιλάει στο μικρόφωνο

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Δευτέρα, Οκτώβριος 14, 2019 - 18:30 - Δευτέρα, Οκτώβριος 14, 2019 - 20:00

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης. (2η συνάντηση).