Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με στόμα που λέει τον φθόγγο ε

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού».

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 3ος όροφος
Δευτέρα, Μάιος 6, 2019 - 18:30 / Δευτέρα, Μάιος 6, 2019 - 20:00

Δευτέρα, 15 Απριλίου,  ώρα  18:30- 20:00.

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού». Με τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα.  Θα εκπαιδευτούμε στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Για ηλικίες Δ’, Ε΄ και ΣΤ’ δημοτικού. Με προεγγραφή. Στον 3ο όροφο της βιβλιοθήκης.