Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη ΣΑΕΚ-Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Σερρών

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 1ος όροφος
Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024 - 19:00 - Δευτέρα, Απρίλιος 22, 2024 - 20:00
Ξενάγηση στην παιδική βιβλιοθήκη και στο τμήμα ενηλίκων και ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία και τους κανόνες δανεισμού της βιβλιοθήκης.