Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη παιδικού "Κιβωτός της χαράς" (40π).

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 1ος όροφος
Παρασκευή, Απρίλιος 5, 2019 - 10:30 / Παρασκευή, Απρίλιος 5, 2019 - 11:30