Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Σερρών (8π)

Τρίτη, Απρίλιος 16, 2019 - 10:00 / Τρίτη, Απρίλιος 16, 2019 - 11:00