Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη ΔΥΕΠ -Δομής Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (17π)

Πέμπτη, Μάιος 23, 2019 - 10:15 - Πέμπτη, Μάιος 23, 2019 - 11:15