Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη 4ο Γυμνάσιο Γ'5 (20-25 μαθητές)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 1ος όροφος
Πέμπτη, Απρίλιος 4, 2024 - 08:00 - Πέμπτη, Απρίλιος 4, 2024 - 10:00
Ξενάγηση στην παιδική βιβλιοθήκη των μαθητών δημοτικού και ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία και τους κανόνες δανεισμού της βιβλιοθήκης.