Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη 20ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σερρών - Γ΄ Τάξη

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Παιδική Βιβλιοθήκη -1ος όροφος
Τρίτη, Μάρτιος 21, 2023 - 10:00 - Τρίτη, Μάρτιος 21, 2023 - 11:00
Ξενάγηση μαθητών Δημοτικού Σχολείου στον χώρο της παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης καθώς και ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία και τους κανόνες δανεισμού της (25 μαθητές)