Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

Επίσκεψη 18ου Δημοτικού Γ' (30π) και Ε' τάξη (20π)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ.
Δευτέρα, Ιανουάριος 15, 2024 - 10:00 - Δευτέρα, Ιανουάριος 15, 2024 - 11:30