Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
Διαβάζοντας το Διαδίκτυο

Διαβάζοντας το Διαδίκτυο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Τρίτη, Νοέμβριος 7, 2017 - 10:00 - Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018 - 12:00

Για τάξεις Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού: «Διαβάζοντας το διαδίκτυο», το οποίο θα υλοποιείται από τη Τρίτη 7 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη έως και τη λήξη της σχολικής χρονιάς από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί. Κάθε τάξη έχει δικαίωμα συμμετοχής μία μόνο φορά. Μαθαίνουμε τους κινδύνους το διαδικτύου και πώς να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά το διαδίκτυο, αλλά και το υλικό της βιβλιοθήκης. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Μωυσίδης, Γλωσσολόγος-Παιδαγωγός με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας με χρήση νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: ψηφιακή ξενάγηση με χρήση τεχνολογίας, δραματοποίηση και παιχνίδι.