Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
γραφικό για το παιχνίδι στην εκπαίδευση

Back in the Game: το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 4ος όροφος
Σάββατο, Μάρτιος 2, 2019 - 10:00 - Σάββατο, Μάρτιος 2, 2019 - 14:00

Ένα εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήρι με τη Σαμπάνη Ελένη (Ψυχολόγο - Συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια) και το Μωυσίδη Παναγιώτη- Γεώργιο (Γλωσσολόγο- Παιδαγωγό). Το πρόγραμμα απευθ ύνεται σε εκπαιδευτικούς ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσ εις τους σχετικά με εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, οι οποίες συνδυάζουν το παιχνίδι και τ ις βιωματικές ασκήσεις. Με προεγγραφή . Στον 4ο όροφο της βιβλιοθήκης.