Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
πίνακας ζωγραφικής τοπίου

Από το παράθυρό μου

Δευτέρα, Μάιος 4, 2020 - 08:00 - Δευτέρα, Μάιος 4, 2020 - 23:00

Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι και έτσι τα παράθυρα και τα μπαλκόνια μας είναι τα σημεία του σπιτιού που μας επιτρέπουν την επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο, την γειτονιά μας. Στεκόμαστε λοιπόν σε αυτά και παρατηρούμε την γειτονιά στην οποία ζούμε, τα σπίτια, τα δέντρα, τους περαστικούς, τα αυτοκίνητα. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας και στη συνέχεια προσπαθούμε να απεικονίσουμε την γειτονιά μας αξιοποιώντας τις τεχνικές του διεθνούς φήμης Έλληνα ζωγράφου, Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα.

Προτείνουμε να κάνετε download και να μελετήσετε αρχικά τις οδηγίες του εργαστηρίου. Στην προτεινόμενη βιβλιογραφία, υπάρχουν και πάλι οι υπερσύνδεσμοι για βιβλία σε ψηφιακή μορφή, προς διευκόλυνση όσων δεν έχουν ή δεν μπορούν να βρουν τα φυσικά βιβλία. Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία τα έργα τέχνης σας και να τα στείλετε στη βιβλιοθήκη στο email serrelib@gmail.com. Οι άνθρωποι των βιβλιοθηκών, θα τα αναδημοσιεύσουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να γνωρίσουν και άλλοι τη γειτονιά σας, με τον μοναδικό τρόπο που την βλέπετε εσείς από το παράθυρό σας!

Εκδήλωση: Αρχεία προς Επισύναψη