Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
ισότητα

«Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων» για Γυμνάσιο και Λύκειο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 1ος όροφος
Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2024 - 10:00 - Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2024 - 12:00
2ο Γυμν. Γ4 (24π) Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου: «Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων», το οποίο θα υλοποιείται από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή έως και το τέλος της σχολικής χρονιάς, από τις 10:00 έως τις 12:00. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην εκρίζωση προκαταλήψεων και στερεότυπων που αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων. Περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες. Υπεύθυνη προγράμματος η φιλόλογος Πολυξένη Ιντζέ. θα γίνει και μια ξενάγηση