Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
ισότητα

«Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων» για Γυμνάσιο και Λύκειο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ. 1ος όροφος
Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2024 - 11:00 - Παρασκευή, Απρίλιος 19, 2024 - 13:00

2ο Λύκειο Α' τάξη (23 μαθητές)

Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου: «Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων». Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην εκρίζωση προκαταλήψεων και στερεότυπων που αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων. Περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για προεγγραφές τηλεφωνείτε στο 2321098557.Υπεύθυνη προγράμματος η φιλόλογος Πολυξένη Ιντζέ. θα γίνει και μια ξενάγηση