Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
ισότητα

«Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων» για Γυμνάσιο και Λύκειο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη 1ος όροφος
Παρασκευή, Μάρτιος 8, 2024 - 10:00 - Παρασκευή, Μάρτιος 8, 2024 - 11:30
3ο Γυμν. Γ' (23 μαθητές) Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου: «Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων». Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην εκρίζωση προκαταλήψεων και στερεότυπων που αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων. Περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για προεγγραφή τηλεφωνείτε στο 2321098557.Υπεύθυνη προγράμματος η φιλόλογος Πολυξένη Ιντζέ. θα γίνει και μια ξενάγηση