Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
ισότητα

«Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων» για Γυμνάσιο και Λύκειο

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη 1ος όροφος
Παρασκευή, Νοέμβριος 24, 2023 - 10:00 - Παρασκευή, Νοέμβριος 24, 2023 - 12:00
Γυμνάσιο Σκουτάρεως Γ1+Γ2(30π) Για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου: «Ανάπτυξη ισότιμων και υγειών διαφυλικών σχέσεων», το οποίο θα υλοποιείται από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή έως και το τέλος της σχολικής χρονιάς, από τις 10:00 έως τις 12:00. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην εκρίζωση προκαταλήψεων και στερεότυπων που αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των φύλων. Περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες. Υπεύθυνη προγράμματος η φιλόλογος Πολυξένη Ιντζέ.