Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα

20o δημ. (16π) (για ξενάγηση)

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Πέμπτη, Νοέμβριος 14, 2019 - 09:00 - Πέμπτη, Νοέμβριος 14, 2019 - 10:00