Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με κυκλαδικά αγαλματάκια

1ο Δημ. Γ'(20π) για το πρόγραμμα "ταξιδεύοντας στον κυκλαδικό πολιτισμό"

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Πέμπτη, Νοέμβριος 7, 2019 - 10:00 - Πέμπτη, Νοέμβριος 7, 2019 - 12:00