Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
εικόνα με ξηρό τοπίο

14ο νηπ (30π) για το πρόγραμμα "για να μην πούμε το νερό νεράκι"

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β. Σερρών 1ος όροφος
Δευτέρα, Φεβρουάριος 17, 2020 - 10:00 - Δευτέρα, Φεβρουάριος 17, 2020 - 12:00