Εκδήλωση

Εκδήλωση: Εικόνα
φωτογραφία με ένα ξηρό τοπίο

10ο νηπ (14π) για το πρόγραμμα: "για να μην πούμε το νερό...νεράκι"

Εκδήλωση: Τοποθεσία
Δ.Κ.Β.Σ., 1ος όροφος
Τρίτη, Δεκέμβριος 10, 2019 - 10:00 - Τρίτη, Δεκέμβριος 10, 2019 - 12:00

 

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι». Με την Ελευθερία Τσολάκη, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ποροΐων και ο Γεώργιος Κεχλιμπάρης, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς. Μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική απασχόληση, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη και θα ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το νερό ως πολύτιμο φυσικό πόρο Προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.