Εκδηλώσεις

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
31/05/2022 10:00
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της βιβλιοθήκης.
30/05/2022 10:30
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της Δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών.
23/05/2022 09:00
Ξενάγηση στον 1ο και 2ο όροφο της Δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών.
18/05/2022 11:00
1ος και 2ος όροφος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών.
11/05/2022 10:00
1ος και 2ος όροφος της Δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών.
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων
05/05/2022 10:00
1ος κα 2ος όροφος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών