Βιβλιοθήκη

Ιστορικό Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952.
Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών συντάχθηκε, σύμφωνα με…
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοικείται από τη Διευθύντρια και το Εφορευτικό Συμβούλιο…
Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών εργάζονται σήμερα οι εξής: Προσωπικό (…
Τον Οκτώβριο του 1998 άρχισε η ανέγερση του νέου κτηρίου, που αναπτύχθηκε σε πέντε ορόφους, με…
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών  φιλοξενεί στον 3ο όροφο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το…