Βιβλίο

Βιβλίο: Εικόνα
Ιστορία της πολιτκής σκέψης

Ιστορία της πολιτκής σκέψης

Βιβλίο: Συγγραφέας
Janet Coleman
Βιβλίο: ISBN
960-218-399-3
Βιβλίο: Εκδότης
Κριτική
Βιβλίο: Σύνδεσμος Εκδότη
Έτος:
Ημερομηνία Εισαγωγής: 02/10/2018
Στο εισαγωγικό αυτό σύγγραμμα, η Janet Coleman ασχολείται με τους κορυφαίους διανοητές που συνέβαλαν στην κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιχειρεί να εντοπίσει και να αναπαραστήσει τη διαδικασία ανάδειξης του «κράτους» και των ευρωπαϊκών πολιτικών θεωριών που θεμελίωσαν την ύπαρξη του. Εξετάζει τα μεγάλα έργα των φιλοσόφων του ελληνικού, του ρωμαϊκού και του πρωτοχριστιανικού κόσμου. Δείχνει πώς το ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο επικράτησαν ή κατέρρευσαν ιδέες για την ηθική και την πολιτι¬κή, βοηθά στην κατανόηση των ίδιων των ιδεών. Η COLEMAN αξιοποιεί πρόσφατους σχολιασμούς πανεπιστημιακών δασκάλων που ειδικεύονται στη φιλοσοφία, στη θεολογία, στη σύγχρονη πολιτική θεωρία, στις κλασικές γλώσσες και τους πολιτισμούς, καθώς και στην ιστορία των αρχαίων και πρωτοχριστιανικών χρόνων. Ο τόμος ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών της φιλοσοφίας, της ιστορίας και της πολιτικής. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα, που επιχειρεί να τοποθετήσει τις ιδέες στο ιστορικό τους περιβάλλον, να τις εξηγήσει και να δώσει τροφή για σκέψη πάνω στα μεγάλα έργα της πολιτικής θεωρίας -και όχι μόνον. «Ένα αναλυτικό, πλήρες και κατανοητό έργο, που είναι βέβαιο ότι θα διαβαστεί προσεκτικά (και επωφελώς) τόσο από τους ειδικούς, όσο και από τους φοιτητές στους οποίους πρωτίστως απευθύνεται.» FRANCIS OAKLEY, έδρα Edward Dorr στην Ιστορία των Ιδεών, του Williams College