Βιβλία

Χαρακτηρισμός Βιβλίου
Είδος Βιβλίου
Κλασική Σκέψη
Καλύπτοντας πάνω από χίλια χρόνια από τον Όμηρο ώς τον Άγιο Αυγουστίνο, η Κλασική Σκέψη…
ΟΙ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
Κάθε τόμος της παρούσας σειράς εγχειριδίων του Cambridge τα οποία πραγματεύονται μείζονες…
Δαρείος
5ος αιώνας π.Χ. 0 μεγάλος βασιλιάς Δαρείος, μετά από μακρά περίοδο βασιλείας, θέλει να…