Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη: Εικόνα

Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών

Ιστορικό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952. Στεγάστηκε προσωρινά και για μικρά χρονικά διαστήματα, σε ιδιωτικά κτίρια και στο 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Σερρών. Tο 1963 μεταφέρθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών και το 2006 μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Ν. Νικολάου 20 της πόλης των Σερρών. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003).

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από τη Διευθύντρια και το Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με δωρεές από διάφορους φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Γαλλικό Προξενείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης.

Σήμερα, η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού τους. Επίσης, δέχεται πολλές δωρεές όχι μόνο από μεμονωμένους πολίτες αλλά και από ιδρύματα και οργανισμούς. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν 90.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικού υλικού. Τα μέλη της ανέρχονται σε 33.000, τα οποία καλύπτουν όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων και νηπίων. Μέρος της συλλογής της έχει ψηφιοποιηθεί.

Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη  συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Διοργανώνει ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές εκθέσεις. Υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, διοργανώνει φιλολογικά βραδινά, κινηματογραφική λέσχη, προβολές κλασικού μπαλέτου και εκδίδει βιβλία στο πλαίσιο της σειράς «Εκδόσεις για την πόλη και το νομό Σερρών».

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών αποτελεί μοναδικό χώρο πολιτισμού, ιστορίας, γνώσης, επικοινωνίας, καινοτομίας και πληροφόρησης, με τεράστιο ενεργό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε, η όλη δράση της μαρτυρά με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι εργάζεται αποκλειστικά επ΄ ωφελεία των πολιτών της και ιδιαίτερα των νέων. Το όραμά μας είναι η δημιουργία της Βιβλιοθήκης του μέλλοντος.