Υπηρεσία

Υποστήριξη για ΑμεΑ

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία.

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένος χώρος στο δεύτερο όροφο, για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία, που ενδεχομένως θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες, τις οποίες παρέχει μια σύγχρονη Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Ο τεχνολογικός και ψηφιακός εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων συσκευών, υπολογιστές για άτομα με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης, εναλλακτικά πληκτρολόγια, οθόνες και εκτυπωτές Braille, μεγεθυντές κειμένου, οπτικούς σαρωτές, οι οποίοι μετατρέπουν δακτυλογραφημένο κείμενο σε προφορικό λόγο και  σύνδεση των Η/Υ με το διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός διατίθεται για δωρεάν χρήση σε ΑμεΑ με την καθοδήγηση και βοήθεια του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.