Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη: Εικόνα

Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η θητεία του είναι τριετής.

Το παρόν Εφορευτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την αριθμ. 26795/Γ3/17.02.2016 (Α.Δ.Α: 7ΝΨΨ4653ΠΣ-14Ι) Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/93/24-2-2016.

 

Η σύνθεση του νέου Εφορευτικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1.Καλόμοιρος Ιωάννης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.Σιούλα Αγνή Βιβλιοθηκονόμος στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Συγγραφέας ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
3.Παπούδα Καλλιόπη Νηπιοβρεφοκόμος στον παιδικό σταθμό Μητρουσίου ΜΕΛΟΣ
4.Σαπουντζής Ιωάννης Συνταξιούχος Βιβλιοθηκονόμος τέως Διευθυντής της Δ.Κ.Β. Σερρών ΜΕΛΟΣ
5.Πασχάλης Κωνσταντίνος Ελεύθερος Επαγγελματίας - Συγγραφέας ΜΕΛΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

1.Τσιώνης Θεοχάρης Ιατρός- ειδικός Γαστρεντερολόγος
2.Τόλιος Στυλιανός Ζωγράφος - Καθηγητής Καλλιτεχνικών
3. Παπαφωτίου Αριάδνη Δημοσιογράφος
4.Παπαδημητρίου Μαρία Φιλόλογος
5.Παπαευθυμίου Ελένη Νηπιαγωγός - Προϊσταμένη του 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών