Υπηρεσία

Δανεισμός

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διαθέτει μια πλούσια συλλογή από έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Η διαχείριση και ο δανεισμός του υλικού αυτού γίνεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα του προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6.

Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Η εγγραφή μέλους γίνεται με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του και μια απόδειξη του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ για την εξακρίβωση της διεύθυνσης της κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία, αμέσως εκδίδεται η κάρτα μέλους. Τα προσωπικά στοιχεία των μελών είναι μόνο για αποκλειστική χρήση από τη Βιβλιοθήκη και δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλη τη συλλογή και στους δύο ορόφους. Η Βιβλιοθήκη δανείζει το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της σε όλα τα μέλη της.

Εξαιρούνται :

  • Το πληροφοριακό υλικό ήτοι: Οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, οι οδηγοί, οι χάρτες, τα βοηθήματα και τα πολύτομα έργα.
  • Τα σπάνια βιβλία, οι παλιές εκδόσεις και όσα αντίτυπα δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο.
  • Τα περιοδικά και οι εφημερίδες.

Το υλικό που δεν δανείζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οιονδήποτε είτε είναι μέλος είτε όχι, στο χώρο του αναγνωστηρίου. Επίσης, από το μη σπάνιο υλικό είναι δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν φωτοαντίγραφα των κειμένων που τους ενδιαφέρουν. Στη Βιβλιοθήκη μας είναι εγγεγραμμένα 33.000 μέλη.

Το κάθε μέλος έχει τη δική του κάρτα δανεισμού με την οποία μπορεί να δανεισθεί μέχρι πέντε (5) βιβλία. Η διάρκεια δανεισμού είναι είκοσι (20) ημέρες με δυνατότητα δύο ανανεώσεων των δέκα (10) ημερών.

Η αναζήτηση των τεκμηρίων γίνεται με τη βοήθεια του προσωπικού από τη βάση δεδομένων του αυτοματοποιημένου καταλόγου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους το βιβλίο που επιθυμούν χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι στη διάθεση του κοινού στον 1ο και 2ο όροφο της βιβλιοθήκης. Με τον ίδιο τρόπο, οι αναγνώστες, με τη βοήθεια του προσωπικού, ενημερώνονται για τις καινούργιες εκδόσεις, παίρνουν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν ή προτείνουν και  οι ίδιοι βιβλία. Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών είναι στη διάθεση του κοινού, για πρόσβαση και εξ αποστάσεως.