Εκδηλώσεις για παιδιά

Μεμονωμένες εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης ή φιλοξενούμενες
Φίλτρα Αναζήτησης
φωτογραφία με τη γη
01/07/2020 08:00
Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης, 
φωτογραφία με τη γη
30/06/2020 08:00
Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης, 
φωτογραφία με τη γη
29/06/2020 08:00
Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης, 
φωτογραφία με τη γη
27/06/2020 08:00
Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης, 
φωτογραφία με τη γη
26/06/2020 08:00
Αγαπητοί φίλοι της βιβλιοθήκης, 
φωτογραφία με χρονοκάψουλα
24/06/2020 08:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των εργαστηρίων σας προωθούμε το επόμενο εργαστήριο του προγράμματος…
φωτογραφία με χρονοκάψουλα
23/06/2020 08:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των εργαστηρίων σας προωθούμε το επόμενο εργαστήριο του προγράμματος…
φωτογραφία με χρονοκάψουλα
22/06/2020 08:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των εργαστηρίων σας προωθούμε το επόμενο εργαστήριο του προγράμματος…
φωτογραφία με χρονοκάψουλα
20/06/2020 08:00
Συνεχίζοντας την αποστολή των εργαστηρίων σας προωθούμε το επόμενο εργαστήριο του προγράμματος…