Εκδηλώσεις & Ανακοινώσεις

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  11/03/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών προς το κοινό.

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  νέα βιβλία
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  27/01/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προμηθεύτηκε νέα βιβλία για τον εμπλουτισμό της συλλογής της

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΄ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  02/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  17/02/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών  φιλοξενεί στον 3ο όροφο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Μο

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  17/02/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Κινητή Μονάδα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών,

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  φωτογραφία με ένα βιβλίο παλιό
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  02/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

   Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Σ

 • Ανακοίνωση: Εικόνα
  φωτογραφία με βιβλίο στον ουρανό
  Ανακοίνωση: Ημερομηνία Έναρξης-Λήξης
  02/04/2020
  Ανακοίνωση: Περιγραφή

  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συνεχίζε

Βιβλία