Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία άνδρες με μάσκες

«Τι νιώθω;».

15/02/2020 - 15/02/2020

Με τη Γεωργία Ρεβελτζή, εκπαιδευτικό. Ένα δημιουργικό εργαστήρι για τα συναισθήματα. Για ηλικίες 4-7 ετών. Με προεγγραφή.