Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το δανειστικό τμήμα των ενηλίκων

Προσέλευση του αναγνωστικού κοινού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

01/06/2023 - 30/09/2023

Η προσέλευση του αναγνωστικού κοινού στους χώρους της βιβλιοθήκης από 03-05-2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983 (ΦΕΚ 2137/Β/30-04-2022), γίνεται χωρίς την επίδειξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή του αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19.

Η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική. 

Μένουμε ασφαλείς, συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία!