Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία τοπίου με φθινοπωρινά δέντρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/10/2019 - 31/10/2019
Ανακοίνωση: Αρχεία προς Επισύναψη