Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Φωτογραφία με ένα ανθισμένο κλαδί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/03/2019 - 30/03/2019
Ανακοίνωση: Αρχεία προς Επισύναψη