Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/12/2018 - 31/12/2018
Ανακοίνωση: Αρχεία προς Επισύναψη