Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με πασχαλινά αυγά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
01/04/2019 - 30/04/2019
Ανακοίνωση: Αρχεία προς Επισύναψη