Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με την ηθοποιό της ταινίας

Προβολή της ταινίας: "Belle" Δ.Κ.Β.Σ., Αμφιθέατρο

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
09/03/2020 - 09/03/2020