Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία της αφίσας.

Προβολή ταινίας.

18/05/2020 - 18/05/2020

Προβολή της ταινίας: "Αθάνατη αγαπημένη"

Δ.Κ.Β.Σ., Αμφιθέατρο

Δευτέρα, Μάιος 18, 2020 - 20:00 - Δευτέρα, Μάιος 18, 2020 - 21:30. Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης