Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
αφίσα εκδήλωσης

Παρουσίαση του βιβλίου "Τα χρώματα που εσείς μου μάθατε" της 'Αννας Κανδαράκη

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, Αμφιθέατρο
09/03/2024 - 09/03/2024