Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές

«Μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους».

01/02/2019 - 30/03/2019

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρα 11:30- 13:00. Πραγματοποιούνται μαθήματα υπολογιστών για αρχάριους ενήλικες, πάνω στις βασικές λειτουργίες των Η/Υ και του διαδικτύου. Εκπαιδευτής είναι ο  καθηγητής πληροφορικής Βαγγέλης Γκιμπερίτης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο της βιβλιοθήκης. Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210.98550.