Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με παιδιά που λένε κάλαντα

“Jingle all the way to some Christmas fun!”

21/12/2019 - 21/12/2019

Μία δράση της Μακεδονικής Ένωσης με κατασκευές, παιχνίδι και τραγούδι.

Για ηλικίες 9-12 ετών. Με προεγγραφή. Στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.