Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με σταγόνα νερού

«Για να μην πούμε το νερό…νεράκι»

25/02/2020 - 25/02/2020

Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, με σκοπό τη γνωριμία με τη βιβλιοθήκη και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.