Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
φωτογραφία με ένα κορίτσι που μιλάει στο μικρόφωνο

«Εργαστήρι Ορθοφωνίας για παιδιά δημοτικού».

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
16/12/2019 - 16/12/2019

 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, σε συνεργασία με  τη φιλόλογο Αγγελοπούλου Βαΐα, ξεκινάει κύκλο σεμιναρίων ορθοφωνίας για ηλικίες Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν στη σωστή εκφορά του προφορικού λόγου, στην καλή διαχείριση της αναπνοής, στη σωστή προφορά των λέξεων και στον κατάλληλο τονισμό και «χρωματισμό» των φράσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από την εξάσκηση και με τη βοήθεια κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, τα παιδιά να αποκτήσουν καθαρό, αβίαστο, ξεκούραστο λόγο και αυτοπεποίθηση.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα από τις  7 Οκτωβρίου, στις 18:30 με 20:00, στον 1ο όροφο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης (Ν. Νικολάου 20). Για συμμετοχή απαιτείται προεγγραφή, η οποία είναι δωρεάν. Για προεγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 23210.98557. Σας περιμένουμε!