Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
mobile

Εμπλουτισμός της συλλογής της Κινητής βιβλιοθήκης με νέους τίτλους.

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
09/11/2023 - 31/08/2024

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προχώρησε το έτος 2023 στην αγορά και επεξεργασία 400 νέων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Κινητής Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για μια συλλογή νέων εκδόσεων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό της.

Για να δείτε τα βιβλία πατήστε εδώ