Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
νεα βιβλια

Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με 1596 τίτλους νέων βιβλίων.

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
04/02/2022 - 30/08/2022

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προχώρησε το έτος 2021 στην αγορά και επεξεργασία 1596 νέων βιβλίων.
Πρόκειται για μια συλλογή νέων εκδόσεων, αξιόλογων από πλευράς περιεχομένου και θεματολογίας, η
οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό της.