Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Nees_prosktisis_2020

Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με 1306 τίτλους νέων βιβλίων.

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
09/12/2020 - 31/01/2021

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προχώρησε στην αγορά και επεξεργασία 1306 νέων βιβλίων.
Πρόκειται για μια συλλογή νέων εκδόσεων, αξιόλογων από πλευράς περιεχομένου και θεματολογίας, η
οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό της.

Για να δείτε τα λογοτεχνικά βιβλία πατήστε εδώ

Για τα παιδικά & εφηβικά βιβλία πατήστε εδώ

Για τα επιστημονικά βιβλία πατήστε εδώ