Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
νεα βιβλία

Εμπλουτισμός της συλλογής της βιβλιοθήκης με 1000 τίτλους νέων βιβλίων.

Ανακοίνωση: Φορέας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
14/12/2022 - 30/06/2024

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών προχώρησε το έτος 2022 στην αγορά και επεξεργασία 1000 νέων βιβλίων. Πρόκειται για μια συλλογή νέων εκδόσεων, αξιόλογων από πλευράς περιεχομένου και θεματολογίας, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό της.

Για να δείτε τα λογοτεχνικά βιβλία πατήστε εδώ

Για τα δείτε τα επιστημονικά βιβλία πατήστε εδώ

Για να δείτε τα παιδικά & εφηβικά βιβλία πατήστε εδώ