Ανακοίνωση

Ανακοίνωση: Εικόνα
Το λογότυπο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Δωρεά του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

01/02/2022 - 30/04/2022
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ευχαριστεί θερμά το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή για την δωρεά των πενήντα δύο (52) τεκμηρίων που αποτελούν εκδόσεις του ιδρύματος. Ο εμπλουτισμός της συλλογής μας με βιβλία τέχνης και ξεχωριστά από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου της Βιβλιοθήκης να παραμείνει μια πλούσια και συνάμα δημιουργική πηγή γνώσης.